1.980.000đ
1.471.550đ

[BOSCH] Máy khoan GS550 + máy mài GWS060 + bộ 3 mũi khoan CYL-1+đá cắt 100x1,2x16 + đá mài 100x6x16

NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2019 - ĐIỂM DANH

Chấp nhận thanh toán: