1.999.000đ
1.399.000đ

OB_TH_10 hộp yến Thiên Hoàng 12% + 3 hộp yến lá dứa 15% + 6 gói cháo yến (vị ngẫu nhiên)

Dành cho nhà cung cấp

THÔNG TIN CÔNG TY:

Người phụ trách:

Chấp nhận thanh toán: