Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Merchandiser ( Kitchen Ware )[ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
02 Merchandiser ( Comestic/Fashion ) [ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
03 B2B Assistant Merchandiser [ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
04 Senior Sourcing Merchandiser [ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
05 Producer[ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
06
Set Display [ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
07
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Làm việc tại Quận 7 ) [ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
08
Call Center Manager ( Làm việc tại Quận 7 )[ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
09
FOOD STYLIST ( Nhân viên Tư Vấn Thực Phẩm )[ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
10
Assistant Food Stylist (Trợ Lý Nhân Viên Tư Vấn Thực Phẩm )[ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
11
Assistant Online Merchandiser [ New ] Hồ Chí Minh 15/07/2016
Chấp nhận thanh toán: