Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Show Host[ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
02 Internet Team Leader ( E-Commerce ) [ New ] Hồ Chí Minh 30/04/2016
03
IT Software Assistant Manager [ New ] Hồ Chí Minh 30/04/2016
04 Merchandiser ( Mobile, Digital Products ) [ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
05 Merchandiser ( Home Appliance ) [ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
06 Senior Sourcing Merchandiser [ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
07 Legal Manager [ New ] Hồ Chí Minh 30/04/2016
08 Assistant Online Merchandiser [ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
09 Producer[ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
10 Set Display [ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
11 Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Làm việc tại Quận 7 ) [ New ] Hồ Chí Minh 15/05/2016
Chấp nhận thanh toán: