Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Show Host[ New ] Hồ Chí Minh 31/05/2016
02 Merchandiser ( Mobile, Digital Products ) [ New ] Hồ Chí Minh 31/05/2016
03 Merchandiser ( Home Appliance ) [ New ] Hồ Chí Minh 31/05/2016
04 Senior Sourcing Merchandiser [ New ] Hồ Chí Minh 31/05/2016
05 Producer[ New ] Hồ Chí Minh 31/05/2016
06
Set Display [ New ] Hồ Chí Minh 31/05/2016
07
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Làm việc tại Quận 7 ) [ New ] Hồ Chí Minh 31/05/2016
Chấp nhận thanh toán: