660.000đ
532.530đ

Bộ 11 chai Magic Clean 2 in 1

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng
01 Merchandiser Team Leader/Merchandiser/Assistant Merchandiser
Hồ Chí Minh
02
Deputy Legal Manager
Hồ Chí Minh
03 Broadcasting Equipment Management Leader
Hồ Chí Minh
04 Insurance Project Manager
Hồ Chí Minh
05 Secretary
Hồ Chí Minh
06 IT Software Engineer
Hồ Chí Minh
07
Set Display
Hồ Chí Minh
08 Nhân Viên Chăm Sóc Khách hàng – Service Consultant Hồ Chí Minh
Chấp nhận thanh toán: