review_tichluy5000_DEC_TOPALL
Hotline:
Từ khóa phổ biến:Máy ảnhSamsungBlackerLock&Lock

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 QC STAFF [ New ] Hồ Chí Minh 01 01/04/2015
02 IT MANAGER [ New ] Hồ Chí Minh 01 01/04/2015
03 It Software Engineer[ New ] Hồ Chí Minh 01 01/04/2015
04 Merchandiser (Home appliances)[ New ] Hồ Chí Minh 02 01/04/2015
05 Assistant JD Online Merchandiser[ New ] Hồ Chí Minh 01 01/04/2015
Chấp nhận thanh toán
Điểm tích lũy0
Sản phẩm đã xem