Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Trưởng phòng Quản lý chuỗi cung ứng (SCM Manager)[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
02 Phó Trưởng nhóm quản lý ngành hàng (Home appliances & Furniture)[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
03 Nhân viên kiểm tra hệ thống phần mềm (QA/QC software System- Female)[New] Hồ Chí Minh 30/09/2015
04 Trưởng phòng kỹ thuật phát sóng - Technical Manager[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
05 Trưởng/ Phó phòng pháp lý[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
06 Trưởng phòng IT[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
07 Nhân viên chăm sóc khách hàng (part time)[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
08 Trưởng phòng phát triển kinh doanh [ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
09 Nhân viên phát triển kinh doanh[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
10 Nhân viên bán hàng dự án[ New ] Hồ Chí Minh 30/09/2015
Chấp nhận thanh toán: