Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Merchandiser Team Leader/Merchandiser/Assistant Merchandiser[ New ]
Hồ Chí Minh 31/11/2016
02
Deputy Legal Manager [ New ]
Hồ Chí Minh 31/11/2016
03 Broadcasting Equipment Management Leader[ New ]
Hồ Chí Minh 31/11/2016
04 Insurance Project Manager[ New ]
Hồ Chí Minh 31/11/2016
05 Secretary [ New ]
Hồ Chí Minh 31/11/2016
06 IT Software Engineer [ New ]
Hồ Chí Minh 31/11/2016
07
Set Display [ New ]
Hồ Chí Minh 31/11/2016
08 Nhân Viên Chăm Sóc Khách hàng – Service Consultant[ New ] Hồ Chí Minh 31/11/2016
Chấp nhận thanh toán: