Nồi chiên nướng Magic Korea A72 10L
TVONAir

Nồi chiên nướng Magic Korea A72 10L

2.840.000đ 3.290.000đ

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Program Producer [ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
02 Nhân viên quản lý ngành hàng (Food) [ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
03 Nhân viên quản lý ngành hàng (Home appliance) [ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
04
Trưởng phòng kỹ thuật phát sóng - Technical Manager[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
05
Insurance Telesale Team Leader[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
06
Nhân viên chăm sóc khách hàng (part time)[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
07 B2B Merchandiser ( Sale Executive )[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
08
Online Merchandiser[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
09
Internet Team Leader[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
10
IT Hardware Engineer[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
11 IT Software Assistant Manager[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
12 FOOD STYLIST[ New ] Hồ Chí Minh 15/03/2016
Chấp nhận thanh toán: