live_page
Hotline:
Từ khóa phổ biến:Máy ảnhSamsungBlackerLock&Lock

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Chuyên viên Marketing trực tuyến[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
02 Quản lý ngành hàng (điện tử, điện gia dụng)[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
03 Trưởng phòng kỹ thuật (phát sóng)[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
04 Trưởng/ Phó phòng pháp lý[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
05 Trưởng phòng IT[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
06 Phó phòng Kế toán[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
07 Nhân viên chăm sóc khách hàng (nhân viên tổng đài)[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
08 Trưởng phòng phát triển kinh doanh [ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
09 Nhân viên phát triển kinh doanh[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
10 Kỹ thuật viên ánh sáng[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
11 Nhân viên bán hàng dự án[ New ] Hồ Chí Minh 31/07/2015
Chấp nhận thanh toán
Điểm tích lũy0
Sản phẩm đã xem