Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 IT Software Engineer (Mobile Developer)[ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
02 Merchandiser ( Kitchen Ware )[ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
03 Legal Manager [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
04 Merchandiser Team Leader ( Kitchenware/Mom&Babe&Furniture) [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
05 Senior Sourcing Merchandiser [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
06 Merchandiser (Mobile, Digital Products ) [ New ] Hồ Chí Minh 31/10/2016
07
Set Display [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
08
B2B Merchandiser (B2B Sale Executive) [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
09
Merchandiser (Kitchen ware) [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
10
Merchandiser (Home Appliance)[ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
11
Merchandiser (Functional Food)[ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
12
Merchandiser (Home living)[ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
13
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Làm việc tại Quận 7 )[ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
14 Merchandiser Team Leader [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
15 Nhân viên kiểm tra hệ thống phần mềm (QA/QC software System- Female) [ New ]
Hồ Chí Minh 31/10/2016
Chấp nhận thanh toán: