review_tichluy5000_DEC_TOPALL
Hotline:
Từ khóa phổ biến:Máy ảnhSamsungBlackerLock&Lock

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Assistant Marketing Manager[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/04/2014
02 B2B Merchandiser/ Nhân viên kinh doanh dự án[ New ]
Hồ Chí Minh 01 31/07/2014
03 It Software Engineer[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/06/2014
04 Assistant Merchandiser (Food)[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/06/2014
05 Assistant Merchandiser (Home appliances)[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/06/2014
06 JD Fashion MD[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/06/2014
07 JD Online Merchandiser[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/06/2014
08 JD Business Development Senior[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/06/2014
09 JD Producer Revised[ New ]
Hồ Chí Minh 01 30/06/2014


Chấp nhận thanh toán
Điểm tích lũy0
Sản phẩm đã xem