1.980.000đ
1.549.000đ

[BOSCH] Máy khoan GS550 + máy mài GWS060 + bộ 3 mũi khoan CYL-1+đá cắt 100x1,2x16 + đá mài 100x6x16

THÔNG BÁO: Thay đổi số điện thoại tổng đài

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm thời gian đặt hàng và ngăn chặn các cuộc gọi quấy rồi, từ ngày 07 tháng 08 năm 2017, SCJ sẽ sử dụng số điện thoại tổng đài mới là 1900 8055. Phí cuộc gọi là 1,500đ / phút. Xin cảm ơn quý khách.

Chấp nhận thanh toán: